Certificaat voor Farsdag.info

farsdag.info

Dit certificaat bevestigt deelname voor farsdag.info op co2stream.nl. Door deel te nemen, steunt farsdag.info CO2-reducties voor hun online aanwezigheid.

Jonathan Stoker
Geverifieerd
Jonathan Stoker · co2stream.nl · Signature

Oprichter Co2stream.nl