Certificaat voor Priceshape.com

priceshape.com

Dit certificaat bevestigt deelname voor priceshape.com op co2stream.nl. Door deel te nemen, steunt priceshape.com CO2-reducties voor hun online aanwezigheid.

Jonathan Stoker
Geverifieerd
Jonathan Stoker · co2stream.nl · Signature

Oprichter Co2stream.nl