Certificaat voor Medievaekst.dk

medievaekst.dk

Dit certificaat bevestigt deelname voor medievaekst.dk op co2stream.nl. Door deel te nemen, steunt medievaekst.dk CO2-reducties voor hun online aanwezigheid.

Jonathan Stoker
Geverifieerd
Jonathan Stoker · co2stream.nl · Signature

Oprichter Co2stream.nl