Certificaat voor Bliv-journalist.dk

bliv-journalist.dk

Dit certificaat bevestigt deelname voor bliv-journalist.dk op co2stream.nl. Door deel te nemen, steunt bliv-journalist.dk CO2-reducties voor hun online aanwezigheid.

Jonathan Stoker
Geverifieerd
Jonathan Stoker · co2stream.nl · Signature

Oprichter Co2stream.nl