Certificaat voor Adversus.io

adversus.io

Dit certificaat bevestigt deelname voor adversus.io op co2stream.nl. Door deel te nemen, steunt adversus.io CO2-reducties voor hun online aanwezigheid.

Jonathan Stoker
Geverifieerd
Jonathan Stoker · co2stream.nl · Signature

Oprichter Co2stream.nl