Certificaat voor Gode-konfirmationsgaver.dk

gode-konfirmationsgaver.dk

Dit certificaat bevestigt deelname voor gode-konfirmationsgaver.dk op co2stream.nl. Door deel te nemen, steunt gode-konfirmationsgaver.dk CO2-reducties voor hun online aanwezigheid.

Jonathan Stoker
Geverifieerd
Jonathan Stoker · co2stream.nl · Signature

Oprichter Co2stream.nl